etch

 • 51etch resistance — atsparumas ėsdinimui statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch resistance; etching durability vok. Ätzfestigkeit, f rus. стойкость к травлению, f pranc. résistance au décapage, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 52etch chamber — ėsdinimo kamera statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch chamber vok. Ätzkammer, f rus. камера для травления, f; травильная камера, f pranc. chambre de décapage, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 53etch-resistant layer — ėsdikliui atsparus sluoksnis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch resistant layer vok. ätzfeste Schicht, f rus. слой, стойкий к травителю, m pranc. couche résistante au décapant, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 54etch pattern — ėsdinimo paveikslas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch pattern vok. Ätzmuster, n rus. рисунок травления, m pranc. dessin de décapage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 55etch end-point — ėsdinimo baigtis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch end point vok. Ätzoperationsabschlußmoment, m rus. момент завершения травления, m pranc. instant de fin du décapage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 56etch factor — ėsdinimo faktorius statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch factor vok. Ätzfaktor, m rus. показатель травления, m pranc. facteur de décapage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 57etch processor — ėsdinimo ir plovimo įrenginys statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch processor vok. Ätz und Wässerungsanlage, f rus. установка для травления и промывки, f pranc. installation pour décapage/rinçage, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 58etch profile — ėsdinimo profilis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch profile vok. Ätzprofil, n rus. профиль травления, m pranc. profil du décapage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 59etch response — jautrumas ėsdikliui statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch response vok. Ätzempfindlichkeit, f rus. чувствительность к травителю, f pranc. sensibilité au décapant, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 60etch speed ratio — ėsdinimo greičių santykis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. etch speed ratio vok. Ätzratenverhältnis, n rus. отношение скоростей травления, n pranc. rapport des vitesses du décapage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas